.tr Uzantılı Domain

No Comments

.tr Uzantılı Domain

.tr Uzantılı Domain Alma - Belgeler

.tr Uzantılı Domain Alma – Belgeler

.com.tr

isimsoyisim.com.tr Başvuruları için;
Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi yeterlidir.

Kurumsal Başvurular için;

Önemli: Kaydedilecek .tr uzantılı domain adı ile firma unvanı birbiri ile örtüşmesi gerekmektedir.
Ticaret odasından alinmiş olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir:
“Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti”, “Ticaret Sicil Gazetesiı ilanı”.
(Bu 4 belgeden bir tanesi yeterlidir. Firma şahıs firması ise üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi de gönderilmelidir.)

Örnek: Türk Patent Enstitüsü’nden alinmiş “Marka Tescil Belgesi”.

Örnek: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alinmiş olan “Sicil Tasdiknamesi
Başvurular için, yukaridaki 4 belgeden yalnızca bir tanesi yeterlidir.
Tüm başvurular için Alan Adı Tahsis Formu gereklidir.

.biz.tr – .info.tr – .web.tr – .gen.tr – .tv.tr
Bu alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

.net.tr

Alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınmış İSS (Internet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TİD (Tüm Internet Derneği)’nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir.
Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda TİD’e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin onay için TİD’e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.

.org.tr

Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Kar amacı bulunmayan oluşumların “.org.tr” ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

.name.tr

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, “.tr” Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

.gov.tr

Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

.mil.tr

Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı’ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne göndermesi gerekmektedir.

.k12.tr

Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin,
Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi’nin “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

.edu.tr

Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

.bel.tr

Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

More from our blog

See all posts
No Comments

Leave a Comment