Web Tasarım – Html Nedir?

No Comments

Hiper Metin İşaretleme Dili “Hypertext Markup Language” web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML5 olarak adlandılır

HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır.

Html, temel olarak bir insan vücuduna benzer baş ve gövde bölümünden oluşur. Gövdenin içerisine her türlü bilgiyi düzenli bir biçimde yazmanız mümkündür.

Baş (<head> … </head>) Bölümü
Gövde (<body> … </body>) Bölümü

Web Tasarım - HTML nedir

Web Tasarım – HTML nedir

Web Tasarım – Html Nedir?

Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutları kullanılarak yazılır örneğin: <html>. İşaretlenen metnin başını ve sonunu belirtmek için çoğunlukla çift olarak kullanılırlar Örneğin: <h1>Selam</h1> ancak işaretlemek yerine metnin bir yerine bir işaret konacaksa tek olarak da kullanılabilirler Örneğin: <img>.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

More from our blog

See all posts
No Comments

Leave a Comment